استفاده از الیاف در آسفالت

الیاف
فایل کامل استفاده از الیاف در آسفالت به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

عنوان مقاله: استفاده از الیاف در آسفالتقالب فایل: WORDفهرست مطالب:1. مقدمه2. تركها در آسفالتالف ) ترك موزاييكي ( پوست ماري – سوسماري )ب) ترك برشي (كناري )ج) تركهاي انقباضيد) تركهاي بين دو خطو) تركهاي انعكاسيي) تركهاي هلالي3. مواد افزودني و تأثير آن در آسفالتمهمترين فوايد مواد افزودنيتقسيم بندي مواد افزودنيآسفالت اليافيتوليد آسفالت اليافيخصوصيات فيزيكي مصالحمعيار خستگيمزاياي آسفالت اليافيكاربريهاي آسفالت اليافيالياف فولاديالف) خواص الياف فولادي1) شكل الياف2) نسبت ظاهري الياف3) شيوه قرارگيري الياف4) ضريب ارتجاعي اليافب) مقاومت استاتيكي الياف فولاديمقاومت فشاريمقاومت كششيمقاومت خمشيمقاومت برشيمقاومت خستگيمقاومت ديناميكيمقاومت ساييدگيژئو گريدهامسلح كردن لايه اساسي جاده ها با روكش آسفالتيمسلح كردن قسمت اساسي جاده ها بدون روكش آسفالتفوايد ژئوگريد هاكاربردهاي ژئوگريدنتيجه گيريمنابع* مقدمه:”امروزه راه يكي از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها مي‌باشد و از عوامل مهم روز است كه بحث هاي بسياري دارد و كنفرانسهاي مختلفي در رابطه با آن برگزار مي شود.در راه هاي با آمد وشد زياد ،در رويه راه از مصالح قيري يا سيماني استفاده مي شود .كه در اثر اعمال بار اين نوع رويه ها دچار تغيير شكلهايي مي شود كه باعث ايجاد تنشهاي كششي افقي در لايه روسازي مي شود كه اگر اين تنشها از ميزان استقامت كششي مصالح بيشتر باشد باعث ايجاد ترك مي گردد.يكي از روشهاي مهم براي كاهش و كنترل عرض تركهاي حاصل از كشش مستقيم استفاده از الياف است.به منظور ايجاد شرايط ايزوتروپ و به منظور ايجاد سيستمي كه بتواند در تمام جهات به طور تقريبا يكنواخت سبب افزايش نرمي شده و مقاومت كششي را نيز حفظ كند ،استفاده از رشته هاي نازك و كوتاه كه به صورت تصادفي در تمام جهات در آسفالت توزيع شود .روش مناسبي به نظر مي رسد .اين رشته نازك ،الياف ناميده مي شوند كه داراي انواع و شكلهاي مختلف بوده و كاربردهاي متعددي دارند. ازچمله آنها الياف فولادي ،پليمري ،شيشه‌اي و … مي باشد .”

 • ترانزیستور اثر میدانی

  MOSFET نوع تهي فایل کامل ترانزیستور اثر میدانی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: ترانزیستور اثر میدانیقالب فایل: WORDفهرست مطالب:● مقدمه● بخش اول: JFET هاساختمان و مشخصه‌هاي JFETهامقاومت كنترل ولتاژقطعات كانال pنمادهاخلاصه● بخش دوم: MOSFET هاMOSFET نوع تهياساس…

 • پاورپوینت رده بندی علفهای هرز

  پاورپوینت رده بندی علفهای هرز فایل کامل پاورپوینت رده بندی علفهای هرز به همراه لینک دانلود دانلود فایل پاورپوینت رده بندی علفهای هرزفهرستالف : مشخصات عمومیتیره گرامینه :گل آذینشكل برگمشخصات ساقهشكل ریشهمادر گندم Aegilups cylinderica بید گیاه( علف گندمی) Agropyron…

 • حل تمرین کتاب ارتعاشات مکانیکی Rao - ویرایش چهارم

  حل تمرین کتاب ارتعاشات مکانیکی Rao فایل کامل حل تمرین کتاب ارتعاشات مکانیکی Rao - ویرایش چهارم به همراه لینک دانلود دانلود فایل ............................حل تمرین کتاب ارتعاشات مکانیکی Rao - ویرایش چهارمنویسنده: S. S. Raoفایل PDF حل تمرین به زبان…

 • مقره های خطوط هوایی

  مقره فایل کامل مقره های خطوط هوایی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: مقره های خطوط هواییقالب فایل: WORDفهرست مطالب:● معرفی● مزاياي مقره شيشه اي نسبت به چيني● شكست الكتريكي مقره● انواع مقره ها1- مقره های سوزنی2- مقره…

 • بررسی جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

  دانلود پایان نامه فایل کامل بررسی جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمه:نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت…