بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق به روش المان محدود

بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری
فایل کامل بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق به روش المان محدود به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

چکیده:برگشت فنری یک فاکتور کلیدی می باشد که می تواند در کیفیت قطعات کشیده شده با روش کشش عمیق نقش مهمی را ایفاد کند. مطالعات انجام شده نشان داده است که پدیده برگشت فنری می تواند در میزان تغییر شکل قطعات تولید شده با روش کشش عمیق مؤثر واقع شود. بنابر این برای بهینه کردن فرایند تولید و بالا بردن دقت ابعادی قطعات تولید شده، لازم است عوامل مؤثر در این پدیده شناخته شوند و فرایند کشش عمیق تحت کنترل کامل تولید کننده در آید. در این مقاله، پدیده برگشت فنری و عوامل مؤثر بر آن به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است و راه های کم کردن مقدار برگشت فنری برای فلزات مختلف ارائه شده و اثر جنس مواد اولیه، نیروی ورقگیر، ضریب اصطکاک و مقدار لقی سنبه و قالب بر این پدیده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل پارامترهای ذکر شده، به منظور ساده سازی از شبیه سازی دو بعدی (کرنش صفحه)فرآیند کشش عمیق استفاده شده و نتایج آنالیز با نتایج تجربی مقایسه گردید. از مقایسه به عمل آمده، تطابق خوبی بین نتایج عددی و تجربی حاصل شد و صحت نتایج مورد تایید قرار گرفت.

 • بررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت وزين بار پس از بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQM

  بررسي فایل کامل بررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت وزين بار پس از بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQM به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمه:در شرايط نوين جهاني كه پيشرفتها باعث تغييرات سريع در كليه امور و فعاليتها و…

 • نحوه نگارش داستان کوتاه

  داستان کوتاه فایل کامل نحوه نگارش داستان کوتاه به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : تعاریف واژه ها:تعاريف، واژه‌هاي ناهنجاري رفتاري، مشكل رفتاري، اختلال رفتاري غير عادي و غيره … جهت اصطلاح ناهنجاري‌هاي رفتاري، يا مشكل…

 • روش های ریخته گری

  ریخته گری فایل کامل روش های ریخته گری به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان :جزوه ریخته گریحوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مهندسی مواد، ریخته گریتعداد صفحات: 9 صفحهجزوه ریخته گری حاضر، ضمن تعریف ریخته گری و تاریخچه ریخته گری، به…

 • تحلیل سیستمی - پیچیدگی

  تحلیل فایل کامل تحلیل سیستمی - پیچیدگی به همراه لینک دانلود دانلود فایل مقدمهیکی از وجوه اساسی علم که آن را از هنر و ادبیات متمایز می کند امکان بیان آن به کمک اعداد و کمی کردن آن با استفاده…

 • دانلود طرح توجیهی: تولید نانو سیلور - 75 صفحه

  طرح توجیهی نانو سیلور فایل کامل دانلود طرح توجیهی: تولید نانو سیلور - 75 صفحه به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی –…