طرح توجیهی تولید انواع کاکائو و شکلات و آبنبات شکر پنیر

طرح توجیهی تولید انواع کاکائو و شکلات و آبنبات شکر پنیر
فایل کامل طرح توجیهی تولید انواع کاکائو و شکلات و آبنبات شکر پنیر به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

تعریف،ویژگیها ومشخصات فنی محصولشكلات كاكائويي و آبنبات به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.شكلات و آبنبات در شرايط عادي محيط دو ماه ماندگاري دارد. چنانكه بيش از يكسال در انبار بماند خواص و كيفيت خود را از دست مي دهد. انبار محصول شكلات و آبنبات بايستي داراي جريان هواي مناسب باشد. انبار شكلات بايد با رطوبت نسبي 60 % و درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتيگراد باشد. تحت اين شرايط شكلات بمدت 6 ماه با كيفيت خوب باقي خواهد ماند. به طور كلي شكلات بايد در درجه حرارت هاي پايين نگهداري شود.چنانچه اين محصول با نسبت درصدهاي لازم در فرمول توليد شود رقيبي براي كالاهاي مشابه خارجي مي باشد و همچنين مي تواند جهت صادرات در بازارهاي خارجي منطقه استفاده گردد.دانه هاي كاكائو ممكن است از نظر اسانس به دو گروه اصلي تقسيم شوند گروه اول شامل دانه هاي قوي از نظر اسانس و گروه دوم انواع دانه هاي ضعيف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شكلات از دو نوع دانه كاكائو استفاده مي گردد، گروه اول دانه هاي خوب بوده كه محصول آن كره كاكائو است و معادل 56 % كاكائوي خالص است . گروه دوم دانه هاي متوسط و ضعيف است كه محصول آن پودر كاكائو بوده و معادل 44 % كاكائو خواهد بود. پودر كاكائو معمولا بين 8 تا 27 درصد چربي دارد . در صنعت شكلات سازي ، دانه هاي بو داده شده پس از آسياب به صورت مسليكوردر مي آيد.با توجه به تنوع طلبي شكلات وآبنبات ، توليد آن داراي مراحل مختلف بوده و با عنايت به درصد كاكائو ، گلوكز و همچنين مواد افزودني مصرفي در هنگام توليد فرمولهاي مختلفي را دارا مي باشد. ليكن از نظر كلي و به طور اختصار به شرح خط توليد مي پردازيمابتدا شكر سفيد مورد مصرف را داخل آسياب ريخته تا از صورت دانه بندي به صورت پودر شكر درآيد و سپس آب و شير خشك و روغن را به پودر شكر افزوده و همه را در ديگ پخت دو جداره قرار مي دهيم. محلول به دست آمده به طرف ديگ هدايت مي شود و در ديگ كاكائوبه صورت پودر يا كره كاكائوو لستين و انواع اسانس مصرفي و ساير افزودني ها به آن اضافه شده و به وسيله ميكسر بالاي ديگ به هم آميخته گشته و خميري يكنواخت تشكيل مي گردد.كه بعد از توقف كوتاهي شكلات آماده است. به طرف دستگاه پركن هدايت مي گردد و بعد از شكل گرفتن توسط دستگاه فرم دهنده به ماشين بسته بندي منتقل شده و در دستگاه مذكور با رعايت نكات بسته بندي مناسب كه ممكن است به صورت كاغذ مومي آلومينيومي و يا سولفان باشد، بسته بندي شده و جهت جلوگيري از فاسد شدن و تغيير شكل در داخل فريزر قرار گرفته و بعد از مدت كوتاهي به داخل كارتن انتقال يافته و سپس به انبار محصول توليدي حمل مي گردد.اصولا شكلات, و آبنبات در شكل هاي مختلف ، بنابر تقاضاي بازار توليد مي شود، ولي بهترين اندازه از نظر وزن 15 الي 35 گرم مي باشد.شماره تعرفه گمركي:شمارة تعرفه گمرکی براي محصولات فوق تعریف نشده است و به همین دلیل از یک شماره تعرفه کلی که به عنوان “سایر” شناخته می شود باید/ استفاده نمود . به شماره 90/2106 .شرایط واردات :در مورد واردات این محصولات نبات و آبنبات شرایط خاصی در سایت رسمی وزارت بازرگانی ذکرنشده است . و تنها موردي که آمده میزان تعرفه واردات نبات و آبنبات می باشد که به ازاي هر کیلوگرم 65 سنت ذکر شده است. بررسی و ارائه استاندارد :در مورد استاندارد محصولات نبات و آبنبات می توان به استاندارد شماره 711با عنوان ” ویژگیها و روشهاي آزمون تافی و آبنبات ” و همچنین استاندارد شماره 739باعنوان ” نبات و روشهاي آزمون آن” اشاره نمود. که دامنۀ کاربرد آن دربارة ویژگیها، بسته بندي، نمونه برداري روشهاي آزمون و تعریف و ساخت و نشانه گذاري انواع محصولات نبات و آبنبات می باشد.-1فراورده هاي غذایی و کد 1999 TC همچنین می توان به استاندارد 34 مربوط به مواد غذایی اشاره کرد در آن در مورد کلیه مواد غذایی ISO 6888 مواردي آورده شده است.بر اساس استاندارد شماره 711 تعریف آبنباتهاي مختلف به شرح زیر می باشد:آب نبات ساده :مخلوط پخته اي از مواد اصلی مندرج ( در بند 6) این استاندارد است با قوام سخت که در دماي 138 الی 148 درجه سلسیوس تهیه می گردد .آب نبات شیري :همان آب نبات ساده است که در ترکیب آن به میزان حداقل 2 درصد شیر خشک به کار رفته است .آب نبات مغزدارهمان آب نبات ساده و یا شیري است که داراي اندرونه اي از مواد فرعی مرسوم می باشد .تذکر آب نبات با طعم میوه همان آب نبات ساده است که در آن از اسانس میوه استفاده شده است .بر اساس این استاندارد موادي که می توان در آبنبات استفاده نمود به شرح زیرمی باشد:-1 مواد اصلی :-شکر مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره 69 ایران . گلوکز مایع مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره 621 ایران و یا شربت اینورت .شیرروغن نباتی جامد -2 مواد فرعی :قهوه یا عصاره قهوه .کاکائو .میوه و فرآورده هاي آن .عسل .مغزها مانند گردو , بادام , فندق , نارگیل .شربتهاي ساده .پودر سفیده تخم مرغ کازئین پودر آلبومین . -3 مواد افزودنی : اسانسهاي مجاز خوراکی , طبق استاندارد شماره 952 ایران . اسیدهاي آلی مجاز خوراکی نظیر سیتریک , مالیک و غیره طبق استانداردهاي مربوطه -رنگهاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره 740 ایران. امولسی فایرهاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره 949 ایران .-پایدار کننده هاي مجاز خوراکی طبق استاندارد شماره 949 ایران .-نمک طبق استاندارد شماره 29 ایران جوش شیرین طبق استاندارد شماره 615 ایران . سوربیتول طبق استاندارد شماره … 2 ایران . گلیسیرین خوراکی طبق استاندارد شماره … 3 ایران .بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول :در مورد قیمت داخلی آبنبات با توجه به طعمهاي مختلف و اشکال و انواع مغزدار و بدون مغز ما بین 20000 ریال تا 650000ریال به ازاي هر کیلوگرم متفاوت است . اما در مورد قیمت جهانی محصولات فوق با توجه به انواع مختلف محصول قیمت جهانی ما بین 2 الی 10دلار به ازاي هر کیلوگرم متفاوت می باشد.توضیح موارد مصرف و کاربرد :آبنبات یکی از ساده ترین شیرینی ها جهت مصرف می باشند . هم ازنظر مصرف در مراسم و جشنها و نیز از لحاظ پزشکی نیز در بعضی موارد افت فشار در بیماران، ساده ترین راه براي بهبود حال مریض مصرف نبات می باشد .در عین حال از لحاظ قیمت نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و از لحاظ تنوع در طعم نیز بسیار متنوع می باشد. از دیگر موارد م صرف نبات می توان به طعم دهی به دیگر موارد غذایی اشاره کرد و در طعم شیرینی جات و کیک ها از پودر نبات و آبنبات می توان استفاده کرد. بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول:براي آبنبات مانند تمام مواد غذایی که از لحاظ مصر ف وسعت زیادي دارند، می توان کالاهاي جایگزین دیگري در نظر گرفت، مانند انواع شکلاتها، تافی ها و دیگر شیرینی جات که در بازار مصرف موجود باشد . اما هیچ یک ازمواد غذایی خود با توجه به شرایط سادة تولید آبنبات و تنوع در تولید وسهولت در امر تأمین مواد اولی ه جایگزین این دو محصول نخواهند بود و همواره این محصولات در بازار مصرف جایگاه ویژه اي براي خود دارند.-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز :آبنبات امروزه یک کالاي تولیدي و مصرفی بسیار مهم در بازار جهانی می باشد. زیرا موارد مصرف آن و تنوع تو لید و مصرف آن بسیار زیاد و همچنین تولید آن بسیار ساده و پرسود می باشد . کمتر کشوري در دنیا موجود می باشد که در زمینۀ تولید این محصولات و یا مواد اولیۀ آن، بخصوص شکر فعالیت نداشته باشد، از این رو می توان گفت تولید آبنبات در هر 5 قارة جهان یکی از شاخه هاي مهم صنایع غذایی می باشد . از این نظر تولید محصولات و آبنبات و حتی تکنولوژي تولید این محصولات می تواند دریچۀ مهمی جهت بازگشایی طرحهاي اقتصادي و مناسبات اقتصادي با سایر کشورهاي جهان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصولات و مواد اولیۀ آن باشد . بهخصوص وجود کشورمان درپل ارتباطی 3 قارة مهم جهان یعنی اروپا و افریقا و آسیا می تواند در زمینۀ راه برد این فعالیت اقتصادي بسیار گره گشا باشد.کشورهاي عمدة تولید کنندة و مصرف کنندة محصول :سالهاست که در دنیا تکنولوژي تولیدات مواد غذایی از جمله آبنبات در اختیار کشورهاي پیشرفتۀ اروپایی می باشد، چه بسا تا حدود 10 سال پیش %90 از تولیدات عمدة جهانی نبات و آبنبات در اختیار 4 الی 5 کشور اروپایی از جمله آلمان و ترکیه و اتریش و بلژیک و انگلیس بود . اما در سالهاي اخیر دامنۀ تولید این محصول و تکنولوژي تولید این محصولات به دیگر قاره هاي جهان رسید و در کشورمان هم گامهاي بلندي در زمینه تولید صنعتی این محصولات برداشته شده است، چه بسا در بخش خاورمیانه، ایران اولین تولید کنندة این محصولات باشد، اما در مورد کشورهاي مصرف کنندة محصول می توان گفت به دلیل وسعت تو لید تنوع این محصولات در تمامی کشورهاي دنیا، مصرف این محصولات سهم بسزایی داشته و مقادیر زیادي از مصرف آن در کشورهاي مختلف موجود است، اما به خصوص می توان به کشورهاي جنوب خلیج فارس و یا بازار جنوب شرق آسیا و اروپا اشاره کرد که از بزرگترین مصرف کنندگان این محصولات در جهان می باشد

 • کتاب شبکه های مخابرات رادیویی سبز

  کتاب شبکه های مخابرات رادیویی سبز فایل کامل کتاب شبکه های مخابرات رادیویی سبز به همراه لینک دانلود دانلود فایل .........................کتاب شبکه های مخابرات رادیویی سبزنویسندگان: E. Hossain و V. K. Bhargava و G. P. Fettweisفایل PDF کتاب به زبان…

 • حل تمرین کتاب کنترل فیدبک سیستم های دینامیکی فرانکلین - ویرایش ششم

  حل تمرین کتاب کنترل فیدبک سیستم های دینامیکی فرانکلین فایل کامل حل تمرین کتاب کنترل فیدبک سیستم های دینامیکی فرانکلین - ویرایش ششم به همراه لینک دانلود دانلود فایل ...................................حل تمرین کتاب کنترل فیدبک سیستم های دینامیکی فرانکلین - ویرایش…

 • 10 اپلیکیشن اندرویدی مختص رشته برق

  اپلیکیشن اندرویدی مختص رشته برق فایل کامل 10 اپلیکیشن اندرویدی مختص رشته برق به همراه لینک دانلود دانلود فایل با توجه به این که امروزه اپلیکیشن های مربوط به سیستم عامل گوشی موبایل طرف داران زیادی دارد تصمیم گرفتیم تعدادی…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان تیران و کرون

  نقشه جهت شیب شهرستان تیران و کرون فایل کامل نقشه ی جهت شیب شهرستان تیران و کرون به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:شمال (0-22.5…

 • پلان معماري ويلا دو طبقه و پلان 3D

  پلان اتوكد فایل کامل پلان معماري ويلا دو طبقه و پلان 3D به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل پلان معماري ويلا دو طبقه و پلان 3D و مقطع ... آن میباشد.