مفهوم معماری شکل گرا معاصر،

مفهوم معماری شکل گرا معاصر
فایل کامل مفهوم معماری شکل گرا معاصر، به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

این تحقیق در مورد مفهوم معماری شکل گرا معاصر در 30 صفحه کامل و شامل مقدمه،تعریف مفهوم معماری شکل گرا معاصر،مفهوم شکل گرایی در معماری معاصر,شکل گرایی,شکل گرایی در معماری,معماری شکل گرا ,معماری شکل گرا معاصر,نگرش شکل گرایی به معماری ایران,معماری مدرن و…و منابع می باشد.مقدمه 2معماری شکل گرا چیست ؟ 3پارادوکس لزوم و امتناع تعریف 3اما واقعاً معماری چیست؟ 4دوگانه‌ی فرم و عملکرد 6پارادوکس معمار هدف‌گذار و جامعه متکثر 9رویکرد تاریخی 14رویکرد فرهنگی- اجتماعی 14رویکرد معنا گرا سنت گرا 14رویکرد عملکرد گرا: 15رویکرد فرم گرا: 15رویکرد فضا گرا: 15رویکرد تکنولوژی گرا: 15رویکرد طبیعت گرا 15آثار معروف معماری شکل گرا 16نگرش شکل گرایی به معماری ایران 16نقش فرم در آفرینش معماری 17تأثیر شکل گرایی در معماری معاصر 18مولفه های فرم: 18فرم های مرکزی و خطی 18پویایی فرم 18انواع فرم 19فرم های بی قاعده 19فرم های با قاعده 19تغییر در نظام آموزشی 19احیاگرایی 20معماری مدرن 20التقاط‌ گرایی 21ظهور گرایش‌های خاص 21ایجاد گفتگو میان معماری ایران و معماری جهان 21شکل گرایی در معماری معاصر ؛ آثار معروف 21جمع بندی 22ظهور گرایش های خاص 23ایجاد گفتگو میان معماری ایران و معماری جهان 24تلاش در جهت کسب هویت ایرانی-اسلامی پس از انقلاب 27منابع: 28مقدمهشکل در فرهنگ معین برابر چهره، صورت، روی، سیما، پیکر، کالبد، رسم و طریقه، مانند، شبه، مثل و نگاره آمده است. در لغت نامه دهخدا: سیرت و صورت چیزی خواه محسوس باشد و یا موهوم ، هیات، هیکل، ترکیب، ریخت. شکل یکی از کیفیات مخصوصه به کمیات است. ( از فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی)معین: فرم ترکیب عناصری که مجموعه ای واحد را به وجود آورند، روش و سبکی که بین این عناصر هماهنگی برقرار کرده و به طور خلاصه عاملی که شخصیتی ممتاز به مجموعه واحد بخشیده است.غلامحسین نامی در کتاب مبانی هنر های تجسمی به نقل از دانشنامه معماری و شهرسازی، فرم را کمیتی دو بعدی ویا سه بعدی با ساختاری عینی تعریف کرده است که مفهوم آن گسترش ابعاد و جهات آن در فضا بوسیله اجزایش است و نیز فرم جنبه سه بعدی اجسام تعریف شده است که از زوایای مختلف قابل دیدن باشد.در تاریخ هنر، به ویژه هنرهای بصری همواره تقابل شکل و محتوا از مباحث مهم بوده است و در معماری موضوع مهم رابطه میان فرم معماری، سازه و کارکرد بناو عناصر دیگری چون محیط است. برای درک و بررسی فرم های معماری از عناصر بصری دو یا سه بعدی کمک می گیریم، در یک نگاه اولیه می توانیم رابطه میان معماری و این عناصر را به این مراحل تقسیم کنیم:1- زمانی که در آن برای ساخت یک بنا تنها یک فرایند ذهنی طی می شد و نقشه یا ماکتی برای آن ساخته نمی شد.2- بر روی کاغذ آوردن عناصر بصری بیشتر دو بعدی و اغلب هندسی، پیش از اجرای معماری که نمونه های آن در معماری اسلامی و ایرانی فراوانند.3- تلاشی که از رنسانس به بعد در معماری اروپا صورت گرفت تا تقریبا تصویری نزدیک به واقعیت تمام شده از بنا را پیشاپیش روی کاغذ بیاورند.4- از قرن هجدهم و استفاده از هندسه ترسیمی، تبدیل کردن واقعیت به نماهای گوناگون و ترسیم آن ها به عنوان یک سیستم آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.5- امروزه با استفاده از قابلیت های نرم افزارها و امکانات دنیای مجازی می توانیم تمام فضاها را از قبل ساخته و مجازأ تجربه کنیم. منظور آن وجهی از شکل گرایی ست که معمایری را برابر ترکیب اشکال یا روندی شکلی می بیند. در واقع آن چه از نظر یک محقق شکل گرا مهم است، شاخصه های شکلی عناصر یک معماری است و براساس این هاست که معماری ها از یکدیگر متمایز یا به هم شبیه تشخیص داده می شوند. منشاء شکل گراییقرون هجدهم و نوزدهم زمان شکوفایی علوم گوناگون در در اروپا بود، در این میان سهم فرانسه بیشتر بنیان نهادن علوم نظری چون ریاضیات و فیزیک و سهم انگلستان تجربه کردن عملی نظریه ها، تولید مصالح فلزی، اجرای نخستین پل ها و پیشرفت هایی در زمینه ساخت و ساز بود. دوران Durand یکی از اساتید پلی تکنیک پاریس بود که کمبود توجه به رشته معماری را نسبت به سایر رشته ها دریافت و با تحقیق و تالیف سعی در رفع این نقص داشت. از میان علوم گوناگون، زیست شناسی و تحولات آن بیشترین تأثیر را بر معماری و بخصوص مطالعه تاریخ معماری داشت. دغدغه زیست شناسی در آن زمان پرداختنن به ریشه های موجودات بود و دو نظریه در آن زمان وجود داشت. در اولی که کوویه Cuvier مروج آن بود، موجودات دارای خلقتی جدا و مستقل بودند و دومی، تغییر تدریجی گونه های بوفن Buffon که بعدها توسط داروین تکمیل شد.با مطرح شدن این نظریات بحث ریشه تاریخی و دسته بندی ها مطرح شد، دوران معتقد بود که می توان این دسته بندی را در بناها ا روند تغییر از ساده به پچیده مشاهده کرد، پس نمونه هایی از آثار تاریخی پیشین را انتخاب و دسته بندی کرد.دوران با انتشار کتاب خود و بکارگیری علومی چون زیست شناسی و هندسه در جهت علمی نمودن معماری و از بین بردن تضادی که در ایجاد محصول رشته های مهندسی و معماری وجود داشت، سعی کرد. به همین منظور او شروع به یافتن اصول و معیارهایی کرد که در این راه یاری اش دهند. برای دسته بندی بناها، آن ها را با سه مبنا و به سه گروه تقسیم کرد:1- بر مبنای تاریخ و دسته بندی در دوره های تاریخی مانند مصر، روم و …2- بر مبنای کارکرد آن ها مانند تئاتر، بیمارستان و …3- بر مبنای فرم یا شکل مانند معبد با نقشه محدود، چهارگوش و …ǂ از نگاه دوران، فرایند شکلی از گذشته آغاز می گردد و برای حال و آینده طراحی می گردد، آنچه مهم است این است که واقعیت های موجود به شکل های هندسی تبدیل، و در گروه های گوناگون دسته بندی شوند. دوران معماری را ترکیبی از علم و هنر می داند که برای وجه علمی آن از نظریه تکامل گرایی و هندسه کمک می گیرد و برای وجه هنری آن ذوق و استعداد را لازم می داند. فرایند شکلی او به سرعت در اروپا، برای آموزش معماری به کار رفت و خود او از تاریخ معماری برای معرفی نگرش و روش خود بهره می گرفت. آنچه او انتخاب می کرد فارغ از زمان ساخت، سبک یا مکان بود. او معماری را” هنر ترکیب و اجرای ساختمان های عمومی و خصوصی ” می داند که این ترکیب از مونتاژ اجزاء مرکبی بدست می آید که آن ها هم از عناصری مانند دیوار، سقف و … ساخته شده اند. برای به دست آوردن اشکال متنوع او از فرم های پایه، چون مرربع، مستطیل و دایره کمک گرفته است و از خواصی چون تناوب، تکرار، دوران و تقارن نیز استفاده کرده است.ǂ دوران مطالعات خود را در آغاز انقلاب صنعتی در اروپا ارایه کردکه تب و تاب پیشرفت در غرب به شدت وجود داشت ولی سالها بعد و در دو دهه اول قرن بیستم، با شکل گرفتن معماری مدرن، شعار قطع رابطه با گذشته مطرح شد که برخلاف نگاه دوران بود که تاریخ را مرجعی مهم برای فهم بهتر معماری و طراحی مطلوب تر می دانسشت و این روند تا دهه 70 ادامه داشت. برونو زوی که قبلأ هم از او نام بردیم، نگاه به تاریخ و بهره گیری از آن را مرتجعانه معرفی می کرد و برای مدتی تاریخ معماری از آموزش دور ماند. در دهه های 60 و 70 کسانی چون آلدو روسی Aldo Rossi و Rob Krier که به نو مدرنیست ها معروف بودند با سه کتاب معماری شهرArchiecture of the City و فضای شهری Urban Space و ترکیب معماری Architectural Co

 • برنامه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار متلب

  پروژه matlab فایل کامل برنامه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار متلب به همراه لینک دانلود دانلود فایل + برنامه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار متلب+ مناسب برای پایان…

 • جایگاه مدیریت در تعالیم اسلامی( قرآن و نهج البلاغه)

  جایگاه مدیریت درتعالیم اسلامی فایل کامل جایگاه مدیریت در تعالیم اسلامی( قرآن و نهج البلاغه) به همراه لینک دانلود دانلود فایل دراین کتاب به بررسی و نقش و جایگاه مدیریت در تعالیم اسلامی (قرآن و نهج البلاغه) پرداخته شده است.…

 • گزارش کارآموزی در مورد اجرای ساختمان های بتنی

  گزارش فایل کامل گزارش کارآموزی در مورد اجرای ساختمان های بتنی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان های بتنیرشته عمران كارهاي عمومي ساختمانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 25فهرستگزارش مربوط به خاكبرداري1گزارش مربوط به بتن…

 • پاورپوینت بتن گوگردی

  بتن گوگردی فایل کامل پاورپوینت بتن گوگردی به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود پاورپوینت بتن گوگردیاین فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: پاورپوینتتعداد اسلاید: 48توضیحات:تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساختبا توجه به توليد کنوني…

 • پاورپوینت بررسی امنیت در سیستم عامل ویندوز و ویندوز 2000

  پاورپوینت امنیت در سیستم عامل ویندوز فایل کامل پاورپوینت بررسی امنیت در سیستم عامل ویندوز و ویندوز 2000 به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست صفحات1 ارزشیابی امنیت سیستم عامل در ویندوز2 دامنه استفاده ویندوز در شبکه3 servis pack 4…